پویان صنعت خمین
  • شرکت پویان صنعت خمین
  • شرکت پتروشیمی پویان صنعت خمین
  • پویان صنعت خمین
  • پویان صنعت خمین
شرکت پویان صنعت خمین1 شرکت پتروشیمی پویان صنعت خمین2 پویان صنعت خمین3 پویان صنعت خمین4
محصولات اصلی ظرفیت سالانه واحد شماره شناسایی کالا
روغن موتور تصفیه مجدد 9500 تن 2320413450
هیدروکربن های سبک 20000 تن 2320412467
هیدروکربن های سنگین 10000 تن 2320412468
هیدروکربن های سنگین حاصل از بلندینگ 7000 تن 2320413471
هیدروکربن های سبک حاصل از بلندینگ 6000 تن 2320413472
تینر رنگ های هوا خشک 2500 تن 2320413438
تینر روغنی 2500 تن 2320413435
ضد یخ 2400 تن 2429412532

نام محصول : روغن موتور تصفیه مجدد

ظرفیت سالانه : 9500 تن

شماره شناسایی کالا: 2320413450

نام محصول : هیدروکربن های سبک

ظرفیت سالانه : 20000 تن

شماره شناسایی کالا: 2320412467

نام محصول : هیدروکربن های سنگین

ظرفیت سالانه : 10000 تن

شماره شناسایی کالا: 2320412468

نام محصول : هیدروکربن های سنگین حاصل از بلندینگ

ظرفیت سالانه : 7000 تن

شماره شناسایی کالا: 2320413471

نام محصول : هیدروکربن های سبک حاصل از بلندینگ

ظرفیت سالانه : 6000 تن

شماره شناسایی کالا: 2320413472

نام محصول : تینر رنگ های هوا خشک

ظرفیت سالانه : 2500 تن

شماره شناسایی کالا: 2320413438

نام محصول : تینر روغنی

ظرفیت سالانه : 2500 تن

شماره شناسایی کالا: 2320413435

نام محصول : ضد یخ

ظرفیت سالانه : 2400 تن

شماره شناسایی کالا: 2429412532

گزارش عملکرد سالیانه

گزارش عملکرد مالی شرکت پویان صنعت خمین در سال 1397

  - مشاهده جزئیات
اخبار
  • ‌بهره برداری از چهار طرح توليدي صنعتي با حضور استاندار مرکزی در خمين آغاز شد ‌بهره برداری از چهار طرح توليدي صنعتي با حضور استاندار مرکزی در خمين آغاز شد
  • معرفی سرپرست اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان خمین معرفی سرپرست اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان خمین
  • مدیر کل تعاون استان مرکزی و هیات همراه از شرکت تعاونی پویان صنعت خمین بازدید کرد مدیر کل تعاون استان مرکزی و هیات همراه از شرکت تعاونی پویان صنعت خمین بازدید کرد

دیگر اخبار
حقوق مادی و معنوی محفوظ است.